مقالات
استفاده از دکمه بازگشت به عنوان بازگشت به صفحه قبل

استفاده از دکمه بازگشت به عنوان بازگشت به صفحه قبل


این امکان در زمان استفاده از stackview استفاده میشود در صفحات مورد نظر از کد زیر استفاده میکنید

...
										

نویسنده : حمید محمدی صابر ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
...
Animation QML

Animation QML


  • لیستی از انواع انیمیشن
    1. NumberAnimation --> ﻧﻮع ﻋﺪدی NumberAnimation ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ اﻧ...

نویسنده : حمید محمدی صابر ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
...

بررسی اتصال به شبکه در QT


#include <QNetworkInterface>
#include <QDebug>

 

bool isConn.‎.‎.‎
										

نویسنده : مهدی ۰۵/۱۴/۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳
...