دسته بندی مقالات

شبکه های کامپیوتری چیست؟


شبکه های کامپیوتری چیست؟ دلایل استفاده از آن و پارامتر های آن

خیلی از دوستان تمایل دارند برای شروع تخصص خود...

نویسنده : علیرضا صوفی چ, ۰۹/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
...

شبکه چیست؟


شبکه چیست؟

به معنای ساده، شبکه عبارت است از اتصال الکترونیکی دو یا چند رایانه. این بدین معنا است که رایانه...

نویسنده : علیرضا صوفی چ, ۰۹/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۴
...