دسته بندی مقالات

استفاده از دکمه بازگشت به عنوان بازگشت به صفحه قبل


این امکان در زمان استفاده از stackview استفاده میشود در صفحات مورد نظر از کد زیر استفاده میکنید

...

نویسنده : حمید محمدی صابر ش, ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
...

Animation QML


  • لیستی از انواع انیمیشن
    1. NumberAnimation --> ﻧﻮع ﻋﺪدی NumberAnimation ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ...

نویسنده : حمید محمدی صابر د, ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
...

بررسی اتصال به شبکه در QT


#include <QNetworkInterface>
#include <QDebug>

 

bool.‎.‎.‎
										

نویسنده : مهدی ي, ۰۵/۱۴/۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳
...

tizer_animation


نمایش محتوای تیزر به صورت انیمیشن

نویسنده : حمید محمدی صابر ي, ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ - ۰۹:۴۶
...

scroll animation


مثالی از اسکرول انیمیشن کنسول های خودرو

نویسنده : حمید محمدی صابر ي, ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷
...

به کار بردن font awesome در QML


برای استفاده از font awesome باید فایل fontawesome-webfont.ttf را در پروژه قرار دهید توجه کنید باید فرمت ttf باشد...

نویسنده : حمید محمدی صابر س, ۰۳/۲۹/۱۳۹۷ - ۱۴:۳۱
...